2013. február 12., kedd

Vállalkozni Magyarországon 3. rész Világbanki rangsor

A Világbank (Wolrld Bank) minden évben jelentést készít a vizsgálatában részt vevő országok (2012-ben már 185 ország) üzleti környezetének alakulásáról. A vizsgálatban a teljes vállalati életciklust átölelő 11 kiemelt indikátor szerint értékeli és rangsorolja az egyes országok üzleti környezetét. Azt próbálják meg számszerűsíteni, hogy az egyes országokban mekkora a vállalkozás alapításának, működtetésének és megszüntetésének költség-, idő- és adminisztráció vonzata, továbbá mekkora és milyen típusú védelemben részesülnek a befektetők, és milyen nehéz vagy könnyű hitelhez jutni. A 11. indikátor a munkavállalók alkalmazásáról szól, mivel azonban erről nem készült összehasonlító adatbázis, ezért én sem fogom bemutatni.

A 11 indikátor természetesen nem fedi le a teljes valóságot, nem vesz figyelembe minden létező szempontot, de elég jó rálátást enged a szabályozó környezetre. A rangsor és annak változása minden esetben relatív. Változhat, ha új ország kerül a vizsgálatba, vagy korábban benne lévő ország kilép. Változhat akkor is, ha más országok fejlődnek, és persze akkor is, ha Magyarország fejlődik.

Az én összehasonlításomban az EU országai szerepelnek, mivel 185 adat áttekinthetetlen lett volna. Az ábrákon minden esetben azt látjuk, hogy az adott indikátor / összesítés alapján az egyes országok a teljes, 185 országot átfedő rangsor hányadik helyét foglalják el.


Magyarország legrosszabb helyezése a 66. volt (2007-ben). 2008 után az ország sokat lépett előre a rangsorban, 2009-ben elérve eddigi csúcsát, a 41. helyet. Azóta folyamatosan hátrafelé csúszunk a rangsorban, jelenleg az 54. helyen állunk.


Az EU-n belül ez a 19. helyet biztosítja számunkra. Régiós viszonylatban a középmezőnyben vagyunk.

Az alábbiakban az egyes indikátorokon megyünk végig.

1. Új vállalkozás indítása

A kutatás alapján a vállalkozás indítása Magyarországon 4 eljárást (ügyvéd megbízása, a jegyzett tőke min. 50%-nak befizetése, adóhatósági regisztráció, TB regisztráció) takar és 5 munkanapot vesz igénybe. Mivel az összehasonlíthatóság végett a kutatás korlátolt felelősségű vállalkozást vizsgál, annak alapítási költségét veszi figyelembe, ami az egy főre eső jövedelem 8,9%-a plusz a minimális jegyzett tőke igény, ami az egy főre eső jövedelem 9,4%-a.


Ezzel az 52. helyen vagyunk a ranglistán, és 11. helyen az EU-ban. A régióból csak Szlovénia és Észtország előz meg bennünket.

Az eljárás 2005 óta minden szempontból egyszerűsödött. Akkor 6 eljárást kellett indítani, az átfutási idő 52 nap volt és a teljes költségigény az egy főre eső jövedelem 110%-át tette ki.

2. Építési engedélyek beszerzése

Az építési engedélyek beszerzése indikátor a jobb összehasonlíthatóság kedvéért egy új építésű raktár felhúzását feltételezi. Ehhez Magyarországon 26 eljárást kell elindítani, 102 napot kell rászánni, és az egy főre jutó jövedelem 5,7%-ának megfelelő költséget kell leperkálni (a kutatás korrupciós költségeket nem vesz figyelembe).


Ezzel az 55. helyet biztosítottuk a számunkra, és az EU-n belül a 13-dikat. Három régiós versenytárs szerepel csak előttünk.

Az eljárás 2005 óta mindössze időigényét tekintve egyszerűsödött, hála a 2011-ben bevezetett hivatali időkorlátoknak: 2005-ben 5 hónapba telt, szemben a mostani kicsit több mint három hónappal.

3.  Áram bevezetése a raktárba

Ahhoz, hogy a szép új raktárépületben legyen áram 5 eljárást kell kezdeményezni, ami összesen 252 napot vesz igénybe és az egy főre jutó jövedelem 117%-ába kerül.


Nos, e tekintetben rangsorbeli helyezésünk kevésbé kedvező, 109, ami az EU-n belül a 22. helyet biztosítja számunkra. Az elmúlt években nem történt jelentős változás a procedúrában.

4. Ingatlan bejegyzés

Az ingatlan földhivatali bejegyzése 4 eljárás kezdeményezését igényli, 17 nap alatt zajlik le, és az ingatlan értékének 5%-ába (illeték fizetés) kerül.


Ezzel a teljes listán 43., az EU-n belül 12. helyen állunk. Az eljárás 2005 óta mind költség- (11%), mind pedig időigény (78 nap) vonatkozásában egyszerűbbé vált.

A további 6 indikátor bemutatására a következő bejegyzésben kerül sor.

1 megjegyzés: